Hva skjer

  • No events

Søknadskjema for treningstid vinter 2016-2017

Styret og administrasjonen setter stor pris på at dere ønsker å bruke oss som trenings arena og turneringsarena!

Prisstrukturen er diskutert i Styret og som en hjelp til våre kunder har vi bestemt å «fryse» inneværende priser for de kommende to sesonger for treningsaktiviteter i ukedagene. (2016-2017, 2017-2018)

Fyll ut skjemaet og returner til Vestlandshallen.
Vi har dessverre ikke kapasitet til å motta bestillinger pr. telefon.

Søknadsfrist 25. september 2016

Treningsintervallene er som følger:

kl.15.00-16.30
kl.16.30-18.00
kl.18.00-19.30
kl.19.30-21.00
kl.21.00-22.30

Det kan også søkes om treningstid fra kl.08.00. og utover. Her MÅ det taes kontakt med Vestlandshallen på forhånd.

Dette gjelder fortrinnsvis tirsdager og torsdager.

Det er viktig at det kommer frem i søknaden om det er:

Herrer A
Kvinner A
Aldersbestemt.
FFO / AKADEMIER
Hvis en klubb har flere lag som ønsker å søke om treningstid, må det sendes en søknad pr. lag

Barne og ungdomsfotball vil bli prioritert fra 15.00 – 16.30

I løpet av vinteren kan Vestlandshallen bli leid ut til større arrangementer. Dette kan medføre at tildelt treningstid på disse datoer vil bli kansellert.

Informasjon om dette vil bli gitt  i god tid.

NB! Alle mandager og tirsdager fra kl. 18.00-19.30 er reservert Hordaland Fotballkrets.

Priser og betingelser Vestlandshallen 2016 – 2017

kl. 08.00 – 23.00

Kvart bane: kr 940,- pr. 1,5 time

Halv bane: kr 1875,- pr. 1,5 time

Hel bane: kr 3750,- pr. 1,5 time

Trening for barn/ungdom ukedager:
15.00 – 16.30

Kvart bane: kr 600,- 1,5 time

Bedrifter/ uorganiserte lag:

Kvart bane Kr. 1490.- pr. 1,5 time

Treningskamper:

kl.08.00 – 23.00

Hel bane: kr 6250,- pr. kamp (2 timer) treningslys/kamplys
Treningskamper med arrangement/publikum/kiosk gjelder andre priser, ta kontakt pr mail.

CUPER/TURNERINGER:

kl.08.00 – 23.00

Hel bane: kr 4500,- pr. time Inkludert bruk av kjøkken
og kafeteria i vestibylen.

HEL HALL FOTBALL:

kl.08.00 – 23.00 kr 47500,- Inkludert bruk av kjøkken og kafeteria

Alt salg av mat og drikke godkjennes av Vestlandshallen i god tid før turneringsstart. Varer som ikke er godkjent men legges ut, vil bli refusert.  

Møterom kan leies for kr. 370.- pr. time.

Ved bruk av ekstra garderober beregnes kr. 350,- pr. garderobe. Dette gjelder også dommergarderobe.

BETALINGSBETINGELSER/ KRAV FOR LEIE AV VESTLANDSHALLEN:

Brukere med tildelt fast treningstid vil motta en faktura for høst 2016 og en for vinter/vår 2017.

Klubber som ikke har gjort opp sitt mellomværende med Vestlandshallen vil ikke få tildelt treningstid.

Dersom betalingsbetingelsene ikke overholdes kan klubben miste treningstiden med øyeblikkelig virkning.

Det er den klubb/lag som har fått tildelt treningstid som er ansvarlig for korrekt betaling. Vestlandshallen forholder seg KUN til den klubb laget er tilknyttet til.

Ved treningskamper/kamper vil laget som bestiller kampen , bli fakturert og ansvarlig for all betaling.

Treningstid som er tildelt et lag, kan i utgangspunktet ikke overføres til et annet lag. Dette må eventuelt taes opp med Vestlandshallen.

ADFERD:

Det er strengt forbudt å røyke,snuse eller tygge tyggegummi innenfor dørene til Vestlandshallen. Når det gjelder SNUSBRUK og TYGGIS kan lag / klubb risikere å miste treningstid ved bruk av dette. Dette er av hygiene messig årsaker. Vi håper at ledere/ trenere tar ansvar med å overholde dette. Vestlandshallen har stor pågang, og derfor håper vi at alle våre brukere er flinke til å rydde opp etter seg på og utenfor banen, og koster i garderobene etter hver trening.

Under treninger/ turneringer/ kamper må mat/ drikke/ frukt ikke nytes i spillehallen. Dette skal nytes i Vestibyle eller garderober.

Vogner, sykler, løperhjul og lign. er ikke tillatt på gressbanen.

Dyr er IKKE tillatt i Vestlandshallen.

BRANNINNSTRUKS VESTLANDSHALLEN

Se for øvrig retningslinjer for bruk av hallen under ”Bruk av hallen”.

 

Vi har lest og akseptert betingelser for leie av VH og søker som følger:

Ønsket treningstid i perioden mandag 07. november 2016 til fredag 07. april 2017.

Klubbopplysninger: (Må fylles ut nøyaktig)

Dersom klubben din ikke får det ønskede tidspunkt, vil vi prøve og finne et godt alternativ til dere.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
AREAL
(1/1,
½ eller
¼ bane)
Tid

Klubbene må binde seg for hele perioden fra 07.nov. 2016 til 07. april 2017,
og vil bli fakturert tilsvarende.

Vi i Vestlandshallen gleder oss til en ny sesong med fotball gjennom høsten og vinteren.

Med hilsen oss i Vestlandshallen

Who's Online

0 visitors online now