Fotball-info og priser for 2017/2018

img

Styret og administrasjonen setter stor pris på at dere ønsker å bruke oss som trenings arena og turneringsarena!

Prisstrukturen er diskutert i Styret og som en hjelp til våre kunder har vi bestemt å «fryse» inneværende priser for de kommende to sesonger for treningsaktiviteter i ukedagene. (2016-2017, 2017-2018)

Mandag- fredag kl.16.30-22.30

¼ bane kr.940.- 1,5 time

½ bane kr.1875.- 1,5 time

1/1 bane kr.3750.- 1,5 time

Bedrifter gjelder kr.1490.- ¼ bane 1,5 time

Styret er opptatt av at barn opp til 16 år prioriteres på treningstidene kl.15.00-16.30 mand.-fred.

Og derfor settes prisen ned til kr.600.- ¼ bane 1,5 time i dette tidspunktet.

Turneringene er krevende for Vestlandshallen og derfor er det viktig at leietagere/ lagene forholder seg til avtalene som nå er utarbeidet. Prisene for turneringer har økt først og fremst for at disse gir muligheter for økte inntekter dersom forarbeidet og gjennomføringen er godt forberedt.

Ønsker du mer info angående leie av hall i helger, ta kontakt pr. epost; [email protected]

Med hilsen oss i Vestlandshallen

Trine Kristiansen