Større arrangementer

Vestlandshallen har hatt mange messer, konserter og større arrangementer.

Hallen har uttak for messestrøm, 400V. Undersentraler og spredenett er disponibelt for leie.

Øvrige fasiliteter:
TV plattform
Presseplasser med telelinjer
Høytaleranlegg
Resultattavler
Hallen er tilrettelagt for HC
Stor vestibyle med kafeteria og kiosk.
Møterom og kontorer.

Trenger du mer info? kontakt oss på [email protected]