Betingelser og informasjon  

Stiftelsen Vestlandshallen setter stor pris på at dere ønsker å bruke oss som trenings arena og turneringsarena.
Prisstrukturen for treningsaktiviteter i ukedagene sesongen (2016-2017, 2017-2018) holdes uendret.
Vi har dessverre ikke kapasitet til å motta bestillinger pr. telefon.

Søknadsfrist 1.Oktober

Det kan også søkes om treningstid fra kl.08.00. og utover. Søknad for trening utenom de vanlige treningsintervallene skjer per e-post.
Dette gjelder fortrinnsvis tirsdager og torsdager.

Det er viktig at det kommer frem i søknaden om det er:

Herrer A
Kvinner A
Aldersbestemt
FFO / AKADEMIER

Hvis en klubb har flere lag som ønsker å søke om treningstid, må det sendes en søknad pr. lag
Barne og ungdomsfotball vil bli prioritert fra 15.00 – 16.30
I løpet av vinteren kan Vestlandshallen bli leid ut til større arrangementer. Dette kan medføre at tildelt treningstid på disse datoer vil bli kansellert.
Informasjon om dette vil bli gitt i god tid.
NB! Alle mandager og tirsdager fra kl. 18.00-19.30 er reservert Hordaland Fotballkrets.

Priser og betingelser Vestlandshallen 2017 – 2018

kl. 08.00 – 23.00
Kvart bane: kr 940,- pr. 1,5 time
Halv bane: kr 1875,- pr. 1,5 time
Hel bane: kr 3750,- pr. 1,5 time

Trening for barn/ungdom ukedager:

15.00 – 16.30

Kvart bane: kr 600,- 1,5 time