Søknadskjema for treningstid

Ønsket treningstid for vinter trening 2020-2021 . kl.15:00-16:30 er forbeholdt barnefotball hvor prisen er senket.
Mandager og tirsdager kl 18:00-19:30 er forbeholdt til HFK.
Søknads frist 1.August.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
AREAL
(1/1,
½ eller
¼ bane)
Tid

Klubbene binder seg for hele perioden, og vil bli fakturert tilsvarende.


Vi i Vestlandshallen gleder oss til en ny sesong med fotball gjennom høsten og vinteren.

Ta kontakt pr.Mail firmapost@vestlandshallen.no eller telefon: 55958150.
Med hilsen oss i Vestlandshallen

Jeg bekrefter ved å sende inn denne søknaden å ha lest vilkårene for bruk av hall og gjort meg kjent med prisene for sesongen.

Jeg godkjenner søknaden