Søknadskjema for treningstid

Ønsket treningstid i perioden mandag 05. november 2018 til fredag 12. april 2019. NB, se tidene for fredager.
Mandager og tirsdager kl 18:00-19:30 er forbeholdt til HFK.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
AREAL
(1/1,
½ eller
¼ bane)
Tid

Klubbene binder seg for hele perioden, og vil bli fakturert tilsvarende.


Vi i Vestlandshallen gleder oss til en ny sesong med fotball gjennom høsten og vinteren.

Med hilsen oss i Vestlandshallen

Jeg bekrefter ved å sende inn denne søknaden å ha lest vilkårene for bruk av hall og gjort meg kjent med prisene for sesongen.

Jeg godkjenner søknaden