Gjeldende Branninstruks

Når en nødsituasjon først oppstår, er det svært viktig at leder oppfører seg rolig og kontrollert.

Bilde av Vestlandshallen.

1

Når brannalarmen går, få ut alle som oppholder seg i bygget. Benytt nærmeste nødutgang.

2

Leder / lærer / trener (samlet, “leder”) stiller seg ved hallens utgangsdør / nødutgang. Samle og oppstill elever / utøvere / publikum (samlet, “personell”). Medbrakte gjenstander skal ikke taes med.

3

Etter at leder har forsikret seg om at alle er ute, ledes personell raskt bort, uten å løpe. Utmarsj skal skje samlet, uten opphold. Sørg for at dørene lukkes når alle er kommet ut.

4

Er nærmeste utgang / nødutgang sperret av røyk, eller på annen måte utilgjengelig, nyttes korteste vei til annen utgang / nødutgang.

5

Leder fører personell helt ut, og godt vekk fra utgang og bygget. Oppsamlingsplass er grusbanen Nord, mot kunstgressbanene ute. Leder sjekker at alle fremdeles er i gruppen.

6

Vent til hallens vakt tar kontakt for tilbakemelding.

Annen informasjon